WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Sözleşme Şartları

“Doğru Varlık, web sitesinde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir. Web sitesinden girilen bilgiler, burada yer alan bilgiyi kullanan ve sitede aktif olan ve bundan yararlanan her kullanıcı, burada yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.

1. Web sitesi Borç Sorgulama ile, Doğru Varlık Yönetim A.Ş. (“Doğru Varlık”) tarafından, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. Maddesi uyarınca bankalar ve diğer mali kuruluşlardan devir ve temlik alınmış olan alacaklar nedeniyle Doğru Varlık’a borçlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, temlik eden banka veya diğer mali kuruluş bazında güncel borç bakiyelerini öğrenebilirler.

2. Kullanıcıdan bazı bilgiler istenebilir. Kullanıcının istenen bilgileri; web sitesi'ne iletmiş olduğunuz sorununuzun çözümü amacıyla ve hesap güncellemeleri, alacağın çözümlenmesine yönelik işlemler ve kampanya bildirimleri ile sınırlı olmak üzere kullanılacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u hakkında bilgilendirmeye Kişisel Verilerin Korunması linkinden ulaşabilir. Bu bilgilendirme ve burada belirtilen veri işleme amaçları dahilinde Kullanıcı verilerinin işlenmesine, ilettiği konunun çözümü için gerekli olması kaydıyla ve/veya yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında verilerinin aktarılmasına muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder. İstenilen bilgilerin verilmemesi halinde sistemde sorgulama yapılması ve sorulan hususta bilgi verilmesi mümkün olmamaktadır.”

3. Doğru Varlık sorgulama sonucunda ulaşılacak bilgilerin doğruluğunu ve kesinliğini taahhüt etmemektedir. Bilgilerde var olabilecek yanlışlıklar ve eksiklikler yüzünden sorumlu tutulamaz.

4. Web sitesi’nin kullanımı nedeniyle Kullanıcılardan veya kullanıcının verdiği yanlış bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluk ve zarardan Doğru Varlık sorumlu tutulamaz.

5.Doğru Varlık’ın kesinleşmiş mahkeme kararı ile kusuru bulunduğu tespit edilmiş durumlar hariç olmak üzere, kimlik doğrulama amacıyla kullanıcıdan istenen bilgilerin kullanıcıya ait olmamasından, kötü niyetli kişilerce, yasadışı yollarla ya da haksız olarak elde edilmiş olmasından, kanuna aykırı ya da haksız amaçla kullanılmasından dolayı Doğru Varlık sorumlu olmayıp, her türlü zarar ve sorumluluk kullanıcıya aittir.”

Doğru Varlık Yönetim A.Ş web sitesi'nden sorgu, öneri, şikayet ve her türlü bilgi talebi için kullanım koşullarını onaylamanız gerekir.