KVKK BİLGİLENDİRME

Doğru Varlık Yönetim A.Ş.

DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Doğru Varlık Yönetim A.Ş (“DOĞRU”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami düzeyde önem veriyor ve tüm planlama, denetim ve faaliyetlerimizde bu özen ve bilinçle hareket ediyoruz. Bu kapsamda, gerek KVKK’nın 10. Maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri bildirmek adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasını ve Kişisel Verilerin Saklanması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmeyi sizlerin bilgisine sunmaktayız.

Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve yasal mevzuat çerçevesinde Anayasa’ya ve KVKK’ya uygun olarak işlemekteyiz. Açıklamamız ile kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, aktarılabileceği taraflar, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf biçimde bilgilendirmek isteriz.

Metnin Tamamı

DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (”Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, ilgili iş birimlerimiz tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kapsamda işlenecektir:

  1. İşe alım sürecinde çalışan adayı / stajyer başvuru taleplerinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla,
  2. İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla,
  3. İşe alım süreçleri, İnsan kaynakları iş ve işlemleri, ihtiyaca yönelik ileride kullanılmak amacı ile nitelikli aday çalışan havuzunun oluşturulması amacıyla,
Metnin Tamamı

KEMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Doğru Varlık Yönetim A.Ş., tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, bina ve eklentilerinde (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş çıkışları takip ve kayıt altına alınmaktadır. İş bu takip ile; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin ses ve görüntü kayıtları, şikâyetlerin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, güvenilirliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin arttırılması, ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer kişilerin güvenliğinin sağlaması gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Metnin Tamamı

DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.
SES KAYDI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (”Doğru Varlık”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ses kaydınız ve içerisinde belirttiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir:

  1. Talep, öneri, memnuniyet ve şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi, sonuçlandırılması ve takibini sağlamak
  2. Hukuki, ticari ve işlem güvenliğini sağlamak
  3. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
Metnin Tamamı

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. (“Şirket”) olarak, web sitemizde kullanılmakta olan çerez türleri, çerezlerin neden kullanıldığı gibi konular hakkında işbu politika ile sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu politika 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki ilgili yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilerinize sunulmuştur.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır.

Çerez Türleri Ve Kullanım Amaçları

Web sayfamızda geçici, kalıcı, zorunlu olmak üzere üç tür çerez aşağıda açıklanan işlevler kapsamında kullanılmaktadır:

Metnin Tamamı